توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری -

زمان نمایشگاه از ۷ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶ در مرکز ایالت Victoria, Australia درشهر Melbourne در مرکز همایش نمایشگاهی این شهر خواهد بود.