توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

شرکت کنندگان شرکت کنندگان -

بیش از ۱۰۰ شرکت که رهبران و برندهای معروف جهان در این صنعت هستند.

برای کسب اطلاعات از شرکت های شرکت کننده به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://imarcmelbourne.com/#networking