توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

صنایع ساخت و تولید استرالیا حقیقات و توسعه ( R&D ) در تکنولوژی تولید باعث تولید محصولات جدید میگردد، برای نمونه استرالیا اولین محل تولید اسکنرهای التراساند، جعبه سیاه هواپیماها و گوش های مصنوعی میباشد که نبیجه سرمایه گذاری...

با رشد سریع تکنولوژی، کشورهای پیشرفته به سمت تخصصی شدن در تولید حرکت می کنند که این علاوه بر تمرکز در تحقیقات و نوع آوریهای بیشتر و کاهش قیمت تمام شده که رقابت پیچیده ای را دربازار بین الملل تولید ایجاد مینمایید. البته این تخصصی شدن زمینه حضور سایر کشورهای توسعه یافته را در عرصه تولید به علت داشتن نیروی کار ارزان و منابع انرژی فراهم مینمایید.

تحقیقات و توسعه ( R&D ) در تکنولوژی تولید باعث تولد محصولات جدید میگردد برای نمونه استرالیا اولین محل تولید اسکنرهای التراساند، جعبه سیاه هواپیماها و گوشهای مصنوعی میباشد.

ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی پیشرفته در سایر کشورها با صنایع داخلی باعث ارائه کمک در زمینه تکنولوژیهای تجاری تخصصی میگردد که این میتواند مهمترین عامل تولید و خلق محصولات جدید و یا توسعه  و به روز رسانی محصولات موجود کشور گردد. با توجه به قدمت صنایع بزرگ در ایران  ارتباط مراکز تحقیقاتی استرالیا با این صنایع فرصت تجاری بزرگی است که میتواند برای هردو طرف سودآور باشد. 

در این زمینه میتوان از ارتباط صنایع داخلی با مراکز تحقیقاتی پیشرفته استرالیا در مواری همچون ساختار کامپوزیدهای پیشرفته، ارتباط تکنولوژیکی صنایع اتومبیل سازی در اتومبیل های سبک وسنگین و قطعه سازی، تکنولوژیهای جدید تولید فلزات ریخته گری، مهندسی راه آهن، اطلاعات صنعت پلیمرها، مواد آلیاژی مخصوص فضا پیماها، سرویس و خدمات نگهداری سیستمهای هواپیماهای تجاری و نظامی، صنایع شیمیایی، تکنولوژیهای انرژی و آب را میتوان نام برد.