توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

شرکت کنندگان شرکت کنندگان -

شرکت هایی که در زمینه های صنایع غدایی، فروشگاه های مواد غذایی و خرده فروشان، رستوران ها، کافه ها و قهوه فروشی ها، صنایع نانوایی و صادر کنندگان مواد غذایی برای بهبود تجارتشان مناسب میباشد و ......