توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

حضور در نمایشگاه حضور در نمایشگاه -

حضور عموم با پرداخت هزینه ۳۰ دلار آزاد است اما برای شرکت ها و اشخاصی که از قبل ثبت نام کرده اند آزاد است.