توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری -

از ۲۸ فوریه تا ۵ مارچ ۲۰۱۷ در فرودگاه آولون جیلانگ، ملبورن استرالیا برپا میگردد.