توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

مراحل در خواست تحصیل برای تحصیل در استرالیا شما نیاز دارید که هم برای موسسه آموزشی و هم برای ویزای تحصیلی

برای تحصیل در استرالیا شما نیاز دارید که هم برای موسسه آموزشی و هم برای ویزای تحصیلی از دولت استرالیا درخواست کنید. شما باید مراحلی را بدین شرح را طی کنید:

  • تصمیم در مورد رشته و موسسه مورد نظرتان در استرالیا
  • ارسال درخواست برای موسسه مورد نظرتان
  • دریافت نامه پذیرش از موسسه مورد نظر
  •  دریافت رسید الکترونیکی ثبت نام
  • درخواست ویزای دانشجویی

مدارک مورد نیاز برای مراحل فوق شامل:

  • مدارک تحصیلی مورد نیاز
  • مدرک زبان انگلیسی
  • مدارک مربوط به پشتوانه های مالی
  • مدارک بیمه برای پوشش سلامتی

شرکت هایی هم که در زمینه تحصیلات و ثبت نام محصلین فعالیت میکنند، میتوانند برای انجام سریعتر مراحل مورد نیاز کمک کنند.