توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

تست و شرایط آن ارزیابی AEAS بطور خاص توسعه یافته و یا انتخاب شده برای دانش آموران بین المللی مدارس ابتدایی و دبیرستان

ارزیابی AEAS بطور خاص توسعه یافته و یا انتخاب شده برای دانش آموران بین المللی مدارس ابتدایی و دبیرستان که علاقه مند به تحصیل در استرالیا و مدارس بین الملل سایر کشورهای حهان میباشد.

تست های جامع زبان انگلیسی تحت قرارداد AEAS توسط مرکز تحقیقات آزمون زبان در دانشگاه ملبورن توسعه داده شده است. توسعه این آزمون برای دستیابی به بالاترین استاندارد بین المللی با اطمینان و اعتبار موارد آزمون به خوبی تثبیت شده است. گزارش AEAS ارایه کننده اطلاعات دقیق از توانایی های دانش آموزان است. برای دستیابی به بروشور فارسی این مرکز به آدرس ذیل مراجهه کنید:

http://aeas.com.au/forms-brochures 

این ارزیابی شامل:

  • مهارت در زبان انگلیسی (۲ ساعت)
  • توانایی استدلات ریاضی (۳۰-۴۵ دقیقه)
  • توانایی عمومی غیر کلامی ( ۳۰ دقیقه) 

تست زبان انگلیسی برای مقاطع و سالهای تحصیلی به شرح ذیل میباشد:

  1. سالهای ۴-۶
  2. سالهای ۷-۹
  3. سالهای ۱۰-۱۲