توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

چگونگی درخواست حضور در تست بسیاری از مدارس استرالیا برای پذیرش درخواست ثبت نام دانش آموزان بین المللی، گزارش این تست را

بسیاری از مدارس استرالیا برای پذیرش درخواست ثبت نام دانش آموزان بین المللی، گزارش این تست را از درخواست کننده میخواهند. دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در مراکز آموزشی استرالیا میتوانند یه دو صورت به انجام این تست اقدام نمایند.

اول اینکه به نزدیکترین مرکز انجام تست این موسسه مراجعه و برای اولین تاریخ تعیین شده ثبت نام نمایند. چنانچه در کشورمحل اقامت متقاضی مرکز رسمی که در وبسایت این سازمان معرفی گردیده است وجود نداشته باشد یا باید به نزدیکترین مرکز انجام تست در سایر کشور ها (آسیا و یا اروپا) و یا برای انجام تست به استرالیا در مرکز اصلی این سازمان در ملبورن، پس از اخذ ویزای دانش آموزی مراجعه نمایند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مراکز این سازمان به آدرس: www.aeas.com.au  مراجعه نمایید. همچنین میتوانید با ایمیل admin@aeas.com.au تماس و اطلاعات بیشتری درخواست نمایید

درخواست کننده چه مدرسه استرالیایی و چه خود دانش آموز خارجی باید با ذکر جزییات و آدرس متقاصی را اعلام نمایید، این مرکز میتواند به ۳ آدرس موسسه آموزشی در استرالیا، آنالیز تست متقاضی را ارسال نمایید و برای بیشتر از ۳ مورد متقاضی باید هزینه اضافی بپردازد

دوم اینکه برای آژانسهای تحصیلی که در مورد مدرسه یا موسسه آموزشی متقاضی هنوز مطمئن نیستند، توصیه میگردد که پس از انجام تست در اولین فرصت تصمیم نهایی را برای انتخاب موسسه آموزشی بگیرند تا این سازمان بتواند اطلاعات متقاضی را به آن موسسات ارسال دارد.

موسسات و آژانس های تحصیلی طرف قرار داد موسسات آموزشی استرالیا باید برای کمک به دانش آموزان متقاضی در ثبت نام و تماس با نزدیکترین مراکز رسمی انجام تست یا ثبت نام آنلاین در این موسسه اقدام نمایند. این آژانس ها باید به دفتر مرکزی این سازمان در ملبورن استرالیا و یا نزدیکترین مرکز تست به کشورشان مشخصات متقاضی شامل نام، سن و آدرس دانش آموز و شماره تماس خود را اعلام نمایند. گزارش این سازمان مستقیما به دانش آموز و با آژانس مربوطه اعلام میگردد و به هیچ وجه گزارشی به مرکز انجام تست ارائه نمیگردد.