توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

مدیر آزمون AEAS و مدیر آمورش و تحصیلات: ولا غفاری آقای ولا غفاری فارغ التحصیل آمریکا در رشته علوم کشاورزی از دانشگاه فلوریدا و دارای مدرک MBA از دانشگاه شهید بهشتی

آقای ولا غفاری فارغ التحصیل آمریکا در رشته علوم کشاورزی از دانشگاه فلوریدا و دارای مدرک MBA از دانشگاه شهید بهشتی ایران، با ۱۸ سال سابقه تدریس در مرکز زبان ایران و بیش از ۱۷ سال سوابق در واردات و مکاتبات تجاری و بین المللی میباشد. 

حوزه تخصصی فعالیت آقای ولا غفاری در شرکت سپهر آریا:

  • مدیر تایید شده سازمان AEAS در ایران برای کنترل و نظارت بر حس انجام آزمون در ایران 
  • ناظر بر مکاتبات و مقدمات انجام آزمون برای سطوح مختلف تحصیلی داوطلبان
  • مصاحبه حضوری داوطلبان پس از انجام آزمون کتبی
  • ثبت و انتقال کلیه مدارک پس از آزمون به سازمان AEAS در استرالیا
  • تایید حسن انجام مراحل تست از ابتدا تا پایان
  • مسئول رفع مشکلات داوطلبین در هنگام انجام تست
  • ارسال نتیجه ارزیابی و اصل مدارک آزمون به سازمان AEAS در استرالیا