توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

مدیر بازرگانی بین الملل: فریده فلاح نژاد سرکار خانم فریده فلاح نژاد دارای ۱۳ سال تجربه در تجارت داخلی و بین الملل در کشور ایران با درجه ایسانس زبان انگلیسی

سرکار خانم فریده فلاح نژاد دارای ۱۳ سال تجربه در تجارت داخلی و بین الملل در کشور ایران با درجه لیسانس زبان انگلیسی و شرکت در دوره های تکمیلی زبان و بازرگانی، مالی فارغ التحصیل از ایران دانشگاه اهواز می باشند.

حوزه های تخصصی او در:

واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی، تحقیق و مطالعه بازارهای جدید خارجی، مطالعه و مذاکرات بازاریابی بین الملل، قیمت گذاری، مطالعه سنجی در مورد کالاها و سرویس ها جدید در بازار ایران و یا استرالیا، تسلط به زبان انگلیسی.

ایشان در حال حاضر همزمان یکی از اعضاء موثر تیم این شرکت در همکاری های فی مابین با کشور استرالیا میباشند. از دیگر تواناهایی اداری و تیمی ایشان:

  • آشنایی با طبقه بندی مدارک اداری و سیستم های ماشینی مربوطه
  • تسلط به استفاده از نرم افزارهای و تجهیزات اداری
  • آشنایی کامل به کار تیمی و پیروی از سیاست ها و اهداف تجاری شرکت  
  • مسلط به مکاتبات تجاری بین المللی