توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

شرکت کنندگان شرکت کنندگان -

شرکت هایی که در زمینه های صنایع انرژی، تولید کنندگان صفحات سلوزی، انواع ذخیره کنندهای انرژی و باطری های، صنایع خودرویی برقی، شرکت های دانش بنیان، تولید کنندگان ژنراتورهای بادی، خورشیدی، ....