توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

نفت و گاز و معدن استرالیا تجهیزات، تکنولوژی و خدمات در این سه صنعت بزرگ وجهانی بویژه در بخش تکنولوژی اتوماسیون و ایمنی نقش کلیدی را بازی میکنند. یکی از مهمترین بحثهای در این صنایع ارائه راه حلهایی برای کاهش هزینه ها در تمام مر

تجهیزات، تکنولوژی و خدمات در این سه صنعت بزرگ وجهانی بویژه در بخش تکنولوژی اتوماسیون و ایمنی نقش کلیدی را بازی میکنند. یکی از مهمترین بحثهای در این صنایع ارائه راه حلهایی برای کاهش هزینه ها در تمام مراحل تحقیق، اکتشاف، استخراج، فرآوری و غیره میباشد.

فرصتهای و امکانات تجاری موجودآن در استرالیا شامل:

  1. تحقیق و توسعه منابع
  2.  تجهیزات، تکنولوژی و خدمات معدنی
  3. تکنولوژیهای تخصصی شده و نرم افزارهای معدنی
  4. نفت و گاز
  5. استخراج پایدار
  6. معادن زیر زمینی

تحقیق و توسعه منابع در استرالیا

استرالیا با داشتن منابع سرشار معدنی، نفت و گاز به عنوان یکی از کشورهای غنی در این حوزه ها در سطح بین المللی فعالیت دارد. مراکز تحیقیقاتی و مطالعاتی این صنایع در استرالیا شامل موسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی و همچنین دانشگاههای کشور در رشته های مربوطه میباشند.

اطلاعات بیشتر ...

تجهیزات، تکنولوژی و خدمات معدنی

طراحی، توسعه و استفاده از گستره تجهیزات، تکنولوژی و خدمات طراحی شده برای معادن به معنای اطمینان از کارا و فعال ماندن معدن، دسترسی بالا به استانداردهای محیطی و مشارکت در توسعه اقتصادی پایدار میباشد

اطلاعات بیشتر ...

تکنولوژی های تخصصی شده و نرم افزارهای معدنی

استرالیا یکی از کشورهای پیشرفته در طراحی نرم افزارهای معدنی میباشد. برای نمونه نرم افزار و تکنولوژی EMS شامل گستره ای از مدیریت اطلاعات علوم زمین شناختی، مدلسازی ژئولوژیکال، بهینه سازی طراحی معدن, گزارش گیری از محصولات معدن تا تعمییر و نگهداری، زنجیره عرضه، طراحی تهویه معدن و برنامه ریزی و مدیریت میگردد.

اطلاعات بیشتر ...

نفت و گاز

این صنایع مهترین منابع مالی و سودآور استرالیا و سایر کشورهای دارنده این صنایع در زمینه منابع صادراتی، فعالیتهای اقتصاد داخلی، استخدام و سرمایه گذاری میباشند. همچنین به عنوان مهترین بخش در صنعت که نیاز به بخشهای تولید، خدمات، تکنولوژیهای جدید و ارتباط مستقیم با جهان امروز دارد.

اطلاعات بیشتر ...

استخراج پایدار

شرکت های پیشرفته فعال در معادن استرالیا باید دارای تواناییهای توسعه یافته در زمینه های مدیریت آب و محیط زیست داشته باشند. امروزه توجه به محیط زیست و عوارض جانبی تاثیر گذار در استخراج از معادن جزء لاینفک صنعت معدن میباشند.

اطلاعات بیشتر ...

معادن زیر زمینی استرالیا

در این صنعت اهمیت فرهنگ ایمنی، نرخ بالای تولید، تحولات تکنولوژیک و ابزارآلات، ژئولوژی، لرزه خیزی و روشهای استخراج و وسائل حمل و نقل بر همه متخصصین امر پوشیده نیست.

اطلاعات بیشتر ...