توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

صنعت حمل و نقل استرالیا حمل و نقل از جمله اولین دستاوردهای صنعتی شدن در ایران است. حمل و نقل ریلی با حدود ۱۰۰ سال سابقه در کشور پهناور ما، و با توجه به پراکندگی شهرها و افزایش...

صنعت حمل و نقل از جمله اولین دستاوردهای صنعتی شدن در ایران است. حمل و نقل ریلی با حدود ۱۰۰ سال سابقه در کشور پهناور ما، و با توجه به پراکندگی شهرها و افزایش جمعیت از ایمن ترین، اقتصادی ترین و پر توانترین امکانات جابجایی میباشد. در صنعت حمل و نقل استرالیا نیز همچون سایر صنایع بزرگ، توانایی در طراحی، تحقیق و توسعه، اجرای طرح های بزرگ، مهندسی، زیرساخت ها و فن آوری اطلاعات نقش کلیدی در شکوفایی و پیشرفت این صنعت را بازی میکنند.

ایمنی جاده ای استرالیا

هرساله هزاران نفر به دلایل متفاوت در جاده ها مصدوم، نقص عضو و یا کشته میشوند. بخش ایمنی جاده ها از جمله چالش های پیش روی دولتهاست. سازمانهای درگیر در ایمنی این بخش مسئول رفع این چالشها و حل مشکلات و طبعات آن برای رسیدن به شبکه جاده ای کارا و ایمن میباشند. مدیریت ایمنی جاده ای استرالیا بر مبنای این اصل که  مردم همواره در جاده ها اشتباه خواهند کرد اما نباید این اشتباهات منجر به مرگ و یا جراحات جدی گردد،......

اطلاعات بیشتر ...

تجهیزات تجاری دریایی استرالیا

استرالیا در ساخت تجهیزات و شناورهای دریایی که از صنایع پررونق و وابسته به تکنولوژی جدید میباشد بهره میگیرد. شناورها از انواع کایاک گرفته تا کانوها، کاتامارانها و کروزها که بازار بسیار پرطرفداری در این صنعت استرالیا جا دارند. ساخت دیگر شناورهایی همچون کشتی های باری، سوپر یاکت ها،......

اطلاعات بیشتر ...

صنعت هوانوردی استرالیا

مهمترین بخش از این صنعت در استرالیا که توانایی ایجاد فرصت تجاری برای مشارکت دارد تخصص و تجربه در سطح جهانی در تجدید و نوسازی ناوگان هوایی شامل زیر ساخت های فرودگاهی و تکنولوژی هواپیما میباشد. در این زمینه، بخش خصوصی میتواند با ارائه خدمات تخصصی به سازمانها و شرکت های دولتی، بخشهای  مدیریتی کنترل هوایی،......

اطلاعات بیشتر ...

راه آهن استرالیا

امروزه راه آهن جزء جدایی ناپذیر زنجیره عرضه حمل و نقل گردیده است.خطوط راه آهن قادر به مشارکت در کاهش هزینه ها افزایش کارایی و سودآوری محیط زیستی میگردند. سیستم حمل و نقل راه آهن  استرالیا و کارایی آن نه فقط برای خدمات تجاری، بلکه از برانگیختگی های اقتصادی و بازرگانی آن نیز محسوب میگردند.

اطلاعات بیشتر ...