توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

بهداشت و سلامت بهداشت و سلامت -

الف) سلامت و پزشکی: برای پیشرفت و رشد در صنایع پزشکی و سلامت نیاز به تکنولوژی، ابداع، مهارتهای تخصصی بسیار بالا، تحقیقات پیشرفته ....

ب) ابزارآلات و قطعات پزشکی و جراحی:

ج) استفاده از تکنولوژی و IT در سرویس های سلامتی:

د) خدمات زیر ساختی در سلامت و بهداشت:

و) آزمایش های بالینی:

ن) بهداشت و سلامت طبیعی:

سلامت و پزشکی

برای پیشرفت و رشد در صنایع پزشکی و سلامت نیاز به تکنولوژی، ابداع، مهارتهای تخصصی بسیار بالا، تحقیقات پیشرفته، سیستم سلامتی توسعه یافته و قوی میباشد. 

اطلاعات بیشتر ...

ابزارآلات و قطعات پزشکی و جراحی

همچنین فرصت ها تجارتی در زمینه ابزار و دستگاه های جراحی و پزشکی از مواردی همچون: ابزارآلات تصویری یا مانیتورینگ، ایمپلنت ها و قطعات پزشکی، ابزارآلات جراحی....

اطلاعات بیشتر ...

استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سرویس سلامتی

کاربرد IT در این صنعت میتواند شامل پیامکهای مربوط به سلامت، ثبت اطلاعات بهداشت و سلامت، سیستم های اداری و مدیریتی بیمارستانها و مریضها، پزشکی از راه دور، سیستم های اطلاعات بالینی مانند داروئی و آزمایشگاهی، مدیریت زنجیره عرضه و دارایی ها، سیستمهای پرداخت بابت سلامت  و راه حل های آن میگردد.

اطلاعات بیشتر ...

خدمات زیر ساختی سلامت و بهداشت

از دیگر فرصتها تجاری در خدمات و زیرساخت های سلامت و بهداشت میتوان به استفاده از طراحی داخلی و خارجی مراکز بهداشتی و بیمارستانهای روز دنیا، نحوه مدیریت مدرن بیمارستانها، استفاده از خدمات مشاوره تیم های متخصص بهداشت و درمان کشورهای صاحب نام همچون استرالیا ...

اطلاعات بیشتر ...

آزمایش های بالینی

شرکت های بین المللی تولید کننده دارو میلیونها دلار صرف متخصصین کشورها برای دستیابی به نتایج آزمایشهای بالینی در سراسر جهان مینمایند. با همکاری تخصصی با کشورها و شرکتهای پیشرفته در استرالیا علاوه بردستیابی به دستاوردها و نتایج این تحقیقات میتوان زمینه های ......

اطلاعات بیشتر ...

بهداشت و سلامت طبیعی

امروزه فروش تولیدات درمانی طبیعی رشد زیادی را نسبت به دهه های گذشته داشته است. این نیاز باعث رشد سریع صنایع فعال و تولیدی در این صنعت گردیده است.

اطلاعات بیشتر ...