استرالیا

استرالیا جزیی از کشورهای مشترک المنافع با حدود ۲۳ میلیون جمعیت که ۲۸ درصد از این جمعیت در خارج از این مرز وبوم زاده شده اند، وجمعیت بومی آن ۲.۵ درصد از این کل جمعیت را تشکیل میدهند. پایتخت آن شهر کانبرا و بزرگترین شهرهای آن سیدنی و ملبورن میباشند. زبان رسمی آن انگلیسی و در حدود ۳۰۰ زبان دیگر در آن شناخته شده اند. پول رایج دلار استرالیا که معادل ۱۰۰ سنت استرالیایی است. تولید ناخالص داخلی آن حدودا ۶۷ هزار دلار (۲۰۱۳)، امید به زندگی در زنان ۸۴ سال و در مردان ۸۰ سال است. با حدود ۱۲ میلیون نفر نیروی کار، نرخ تورم ۳ درصدی، ارزش صادرات حدود ۳۱۸ بیلیون دلار استرالیا (۲۰۱۳) که عمدتا شامل سنگمعدن و کنسانتره آهن، زغال سنگ، گاز طبیعی، آموزش برای سرویس های مسافرتی و طلا، و وارداتی عمدتا شامل: خدمات مسافرتی تفریحی، نفت خام، اتومبیل های شخصی، سوخت های حاصل از نفت و سرویسهای حمل و نقل میباشند