اهداف و چشم اندازها

شرکت بازرگانی بین الملل سپهر آریا به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود در توسعه و همکاریهای تجاری، علمی و فن آوری، صنعتی و اقتصادی بین ایران و استرالیا و اهداف دراز مدت برای همکاریهای فرا منطقه ای بین منطقه آسیای میانه و خاور میانه از یک طرف و منطقه افیانوسیه از طرف دیگر برنامه ریزی و اقدام کرده است. این شرکت موظف است علاوه بر پیروی از اصول تجارت بین الملل و پایبندی به مقررات و قوانین مصوبه تجاری هرکشور بطور مجزا، در حفظ اسرار مشتریان و ارائه خدمات و سرویس ها بر اساس اصل مشتری مداری عمل نمایید.

بر پایه این اصول، اهداف و چشم انداز های این شرکت را به طور خلاصه و بشرح ذیل بیان میگردد:

۱. اهداف:

ارائه بهترین سرویس ها برای تجار، صنعت گران و متخصصین ایرانی و استرالیایی برای ارتباط موثرتر و کاراتر درنیل به اهداف پیش بینی شده، کاهش زمان، هزینه ها وریسک ورود به بازار هدف.
مشاوره جهت ایجاد و امکان دستیابی آسانتر به اطلاعات و شرایط و موقعیتهای اقتصادی، تجاری بازار هدف، استفاده از امکانات محلی برای شرکت های بین المللی.
بکارگیری پرسنل مجرب و تحصیلکرده، دسترسی و استفاده از امکانات هرمنطقه تجاری و اقتصادی، همکاری با شرکتهای مشاوره ای و حقوقی در هر دو کشور که باعث فراهم آوردن شرایط برد-ـ برد برای مشتریان ورضایت مندی آنان گردد.
ارائه کار تیمی در سطح داخلی و فرا منطقه ای برای تسریع در اجرای پروژه ها، انتقال کالا، تکنولوژی، خدمات و سرویس ها برای جلب رضایت مشتریان و تداوم در همکاریهای آتی.
حفظ احساس مسئولیت توسط پرسنل آموزش دیده و ارائه سرویسها با رعایت اصول حرفه ای بازرکانی بین الملل، حفظ وتضمین امنیت اطلاعات مشتریان و دوری از هرگونه تداخل مسائل تجاری داخلی و بین المللی.
توسعه و تداوم همکاریهای مشتریان، با پیگیری حل مشکلات و رفع موانع و مشکلات موجود و استفاده از تجربیات برای گسترش روابط آتی برای مشتریان.
ارائه فرصتها موجود و معرفی فرصت های جدید برای کاهش در وقت و هزینه و بالا بردن سطح رضایت مندی و همکاریها منطقه ای و بین المللی.

۲. چشم انداز آینده:

کشف تجربیات نو و یافتن فرصت های جدید در خدمات، تکنولوژی و محصولات روز دنیا برای صنایع و تجار متفاوت به نحوی که باعث افزایش فعالیت و توسعه همکاریها آنها در هر دو منطقه گردد.
کمک برای آسان سازی ارتباطات هر چند کوچک در توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی، تجاری میان این دو کشور.
در نهایت با تلاش مداوم در ارائه با کیفیت سرویس ها و خدمات، تبدیل شدن برندی قابل اعتماد در هر دو کشور ایران و استرالیا و پا گذاشتن در محیط فرا منطقه ای اقیانوسیه و آسیای میانه و خاورمیانه