تکنولوژی و ماشین آلات تولیدی صنعت نساجی

به طورکلی تکنولوژی‌های و ماشین آلات تولید منسوجات به دو دسته‌ی کلی تقسیم میشوند: ماشین آلات ریسندگی و ماشین آلات بافندگی.
ماشین آلات و تکنولوژی بافت نیز دو دسته هستند درگیر در الیاف و درگیر با نخ‌ها تقسیم میشوند. تکنولوژی ماشین آلات درگیر با نخ نیز خود شامل شامل سه روش برای بافت منسوجات است. این روش‌ها عبارتند از: بافندگی تاری پودی، بافندگی حلقوی و گیس بافی یا بریدینگ. محصول تولیدی بافندگی تاری پودی و بافندگی حلقوی همان پارچه‌های معمولی است که به صورت روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم. توضیح مسایل فنی کل ماشین ها در این مقال نمیگنجد ولی همی بس که مهمترین کشورهای تولید کننده ماشین آلات و تکنولوژی نساجی کشورهای انگلستان، آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، چین، تایوان و ژاپن هستند.
شرکت سپهرآریا اخیرا از طریق دفاتر خود در استرالیا و چین با شرکت های تولید کننده اروپایی و آسیایی ارتباطات مهمی ایجاد کرده است. بنابراین، این شرکت قادر است این سرویس جدید را نیز در احتیار تولید کنندگان و صنعت گران نساجی محترم ایران قرار دهد.