سیستم آموزشی استرالیا

این شرکت زمینه های موجود و راه ایجاد ارتباط بین محصلین و خانواده های علاقمند به تحصیل فرزندان در مدارس ابتدایی تا دیپلم، مدارس فنی و حرفه ای تا دانشکاههای و یا موسسات آموزشی مطرح و رشته های مرتبط با علائق دانش آموزان و دانشجو در استرالیا را معرفی مینمایید. در ضمن ارايه خدمات این شرکت در پذیرش، ثبت نام، اعزام و سایر سرویسهای مورد نیاز در استقرار اولیه محصلین و همراهاشان در کشور استرالیا نیز ارائه میگردد.

علاوه بر این با ارائه برنامه های زمانبندی شده سمینارها، کارگاه های آموزشی، دوره های کوتاه مدت و یا حین خدمت برای مدیران، کارکنان و متخصصین سازمانها، موسسات، بانکها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی و فراهم آوردن زمینه ثبت نام و ارائه برنامه کامل سفر و دوره آموزشی به همراه سایر سرویس های لازم در استرالیا نیز معرفی و تقدیم میگردند.