چرا ما را انتخاب می کنید

توجه به جزییات

توجه مشتاقانه ما به تمام موارد حتی جزیی و کوچک، اهمیت زمانبندی و داشتن جدول زمانی و مدیریت پروژه های شما باعث می شود ما از بقیه برجسته تر باشیم. ما برای وقت و سرمایه مشتریانمان اهمیتی بس زیاد قايل هستیم
برنامه ای برای موفقیت شما در تجارت
شما نتیجه را می خواهید. ما دریافته ایم که بهترین روش برای دستیابی به آن نتیجه، تحقیق رو به جلو است. درک کامل تجارت شما، نیازهای ضروری به مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بر اساس اهداف تعیین شده شما، وضعیت رقبا، بازارهدف و روانشناسی مشتریانتان. برنامه ها و سرویس های ما فقط پس از درک کامل اولویت های شما و مشتریانتان ارايه میشود.

هموار کردن راه

تجربه ما در زمینه های مهمی از جمله مهارت مذاکره برای خریدهای خارجی، واردات مواد اولیه، حمل ونقل، توزیع و فروش، خرید تکنولوژی و ماشین آلات خطوط تولید، کمکی بزرگی به تجارت و شرکت شما در رسیدن به اهدافتان و قدرت ما در اريه بهینه ترین پیشنهادات برای تجارت شما خواهد بود. بدین ترتیب ما همچون راهنمایی در کنار شما برای رساندن قافله تجارت و صنعت شما به مقصد در ایمن ترین و کوتاه ترین راه خواهد بود

واقع گرایی

بله ، ما برای کار خود جوایزی و منافعی کسب کرده ایم. اما ما مفاهیم را در خلا ایجاد نمی کنیم، آنها در استانداردهای صنعت شما جای خواهند گرفت. هنگامی که یک تصویر کلی از شرکت و یا تجارت شما، مخاطبان، مشتریان و اهداف شما را داشته باشیم، ما یک برنامه و پیشنهاد دقیق ایجاد خواهیم کرد که شامل تعهد برای ماندن بر بودجه شما و زمان مناسب برای کسب و کار شما است.

فقط کارشناسان

تیم های که ما با آنها در ایران و یا خارج از ایران کار میکنیم متشکل از متخصصانی با تجربه، شرکت ها و نمایندگیهای برندهای مطرح است که در صنایع مختاف تخصص دارند. به این ترتیب، هرگز پیشتیبانی ها و پیشنهادات ما بر اساس منافع غیر متعارف نیست، بلکه سود ما در حمایت از شما در رسیدن به اهدافتان است.

قیمت گذاری

قیمت هایی که ما ارايه میدهیم رقابتی و منصفانه است. هیچ صورتحسابی غافلگیرکننده ای وجود ندارد. هرگونه هزینه غیرمنتظره یا اضافی باید از قبل توسط شما تأیید شود. ما دوست داریم با ما اینگونه رفتار شود و با مشتریان ما اینگونه رفتار می شود. ما بدنبال کاهش هزینه های شما و در نتیجه قدرت خرید بیشترشما هستیم
آخرین مهلت ها
ما سال ها با تجار، شرکتها و صنایع منتخب در ایران و خارج از ایران کار کرده ایم. قانون نانوشته تجارت این است: اگر مهلتی را از دست بدهیم ، دیگر بوجود نخواهد آمد. دوره زمانی بسیاری از وقت ها تکرار ناپذیر و احتمالا یکی از سخت ترین چرخش ها در تجارت و صنعت است. حتما بارها این جمله را شنیده اید که ای کاش آن زمان انجام داده بودم، ما تلاش میکنیم که شما از این پس حتی یک مورد را هم از دست ندهید.

برنده جایزه

ما بارها از طرف مشتریمان تمجید شده ایم. اما آنچه ما را به اینجا رسانده مطالعه، تحقیق و کسب دانش و تجربه داخلی و خارجی در این راه بوده است و این جایزه ای است که ما آن را از آن خود کرده ایم.

بازی برد-برد

با ما کار کنید ، تا همراهی متخصصان داخلی و خارجی را درمحل کار خود تجربه کنید. ما هوشیار و متعهد به فراتر از انتظارات مشتریمان هستیم.