فن آوری و نوآوری های نوین استرالیا

توسعه یافتگی استرالیا بدلیل روحیه شرکت های استرالیایی در انعطلف پذیری، خلاقیت، و میل سیری ناپذیر برای دستیابی به موفقیت است.

نوآوریهای استرالیایی باعث بهبود زندگی میلیون ها نفر گردیده است، از اختراع جعبه سیاه تا گوگل مپ، تکنولوژی وای ـ فای تا گوش مصنوعی، از اسپری های پوستی تا واکسن ضد سرطان گردنه رحم.

استرالیایی ها برنده ۱۴ جایزه نوبل بوده اند که آخرین های آن در فیزیک ۲۰۱۱، و در فیزیولوژی و پزشکی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ بوده است.

استرالیا در صنایع کشاورزی و دامداری، آموزش و تحصیلات، توریسم، معدن و مدیریت سلامتی همیشه از اولین رهبران کشورهای پذیرنده تکنولوژی های جدید و نوآوریها بوده است.

هزینه تحقیقات در دهه های گذشته در استرالیا سه برابر گشته و در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به ۱۸.۳ بیلیون دلار رسید.