فرصت های سرمایه گذاری در استرالیا

استرالیا بدلیل ارائه محیط اقتصادی بدون ریسک، آسان و مطئن یکی از بهترینها برای تجارت و سرمایه گذاری میباشد. پنج دلیل اصلی برای اینکه چرا باید در استرالیا سرمایه گذاری کرد:

  • ۲۳ سال رشد اقتصادی بدون توقف،
  • یک اقتصاد پویا در سطح جهانی،
  • نیروی کار آموزش دیده،
  • سریعترین رشد اقنصادی جهانی در منطقه اقیانوسیه ارتباط نزدیک به آسیا و
  • شرایط آسان برایراه اندازی تجارت از مشخصات اقتصادی استرالیا محسوب میگردد.

دولت استرالیا پشتوانه اصلی سرمایه گذاری خارحی در این کشور است.

سازمان تجارت استرالیا رسما به عنوان آژانس دولت در ارتقاء سرمایه گذاری در استرالیا فعالیت میکند. این سازمان ۵ فرصت اصلی در سرمایه کذاری که دولت های منطقه ای و فدرال از آن حمایت میکند را به ترتیب زیر عنوان میکند:

  • صنایع کشاورزی و غذایی
  • زیر ساختهای اقتصادی
  • زیر ساختهای توریستی
  • منابع و انرژی
  • خدمات، تکنولوژی و تولیدات پیشرفته