همکاریهای سپهر آریا در ایران و استرالیا

شرکت توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا در راستای فعالیت های بازرگانی و مشاوره بین الملل در ایران و منطقه اقیانوسیه و به منظوراطلاع رسانی از فعالیت های خود برای شرکتهای طرف قرداد لیست همکاریهای خود را بشرح ذیل اعلام میدارد:

  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران:Member Of Iranian Chamber Of Cammerce, Industries, Mines and Agriculture
  • عضویت در اتاق مشترک ایران و استرالیا: Iran, Australia Chamber Of Commerce
  • عضویت در سازمان تجارت استرالیا: Austrade
  • همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران: Iranian Chamber Of Cammerce, Industries, Mines and Agriculture
  • همکاری با انجمن های صنفی صنعتی تحت پوشش دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع ایران:  Iranian Trade and Industrial Associations
  • همکاری با بخش بین الملل معاونت علمی ریاست جمهوری ایران:  International Deprtment Of Vice-Presidency For Science and Technology
  • موسسه های مشاوره ای مدیریتی و آموزشی در استرالیا  Australian Business and Management Consultancy
  • مرکز رسمی سازمان سنجش تحصیلی استرالیا:   Australian Education Assessment Services: AEAS