خدمات و مشاوره حمل و نقل، انبارداری، زنجیره تامین

خدمات و مشاوره حمل و نقل، انبارداری، زنجیره تامین
شرکت سپهر آریا با ارائه خدمات انبارداری، توزیع، لجستیک و فروش کالاهای شما آماده همکاری در این زمینه ها می باشد. همه این موارد می تواند برای شما وقت گیر و پرهزینه باشد تا بتوانید از طریق قرارداد با شرکت های حمل و نقل و انبارها با خدمات مختلف وارد بازارهای کشورهای دیگر شوید
با این حال، در مفهوم تدارکات شخص ثالث ، حالت ظریف تر و بهتری وجود دارد. سرویس سپهر آریا زنجیره تامین (حمل، انبار، توزیع و فروش) تحقق سفارش شما، دقت عملیات شما و دسترسی کالاهای شما به بازار هدف را بهبود می بخشد
پس از تجزیه و تحلیل کامل، ما قرارداد را بر اساس نیازها و استراتژی رشد شما پیکربندی و سفارشی می کنیم. امکانات و خدمات ما در ایران، امارات متحده عربی ،چین و استرالیا در دسترس شماست تا به بازار خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه دسترسی داشته باشید و از برآوردن همه نیازهای محلی خود اطمینان حاصل کنید