مشاوره

شرکت سپهر آریا با ارائه خدمات انبارداری، توزیع، لجستیک و فروش کالاهای شما در خارج از کشور آماده همکاری در این زمینه ها می باشد. همه این موارد می تواند برای شما وقت گیر و پرهزینه باشد تا بتوانید از طریق قرارداد با شرکت های حمل و نقل و انبارها با خدمات مختلف وارد بازارهای کشورهای دیگر شوید
با این حال، در مفهوم تدارکات، حالت ظریف تر و بهتری وجود دارد. سرویس سپهر آریا زنجیره تامین (حمل، انبار، توزیع و فروش) تحقق سفارش شما، دقت عملیات شما و دسترسی کالاهای شما به بازار هدف را بهبود می بخشد
پس از تجزیه و تحلیل کامل، ما قرارداد را بر اساس نیازها و استراتژی رشد شما پیکربندی و سفارشی می کنیم. امکانات و خدمات ما در ایران، امارات متحده عربی ،چین و استرالیا در دسترس شماست تا به بازار خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه دسترسی داشته باشید و از برآوردن همه نیازهای محلی خود اطمینان حاصل کنید. در سپهر آریا، ما خدمات مشاوره زنجیره تامین موثر را برای بسیاری از مشتریان ارائه کرده ایم که هریک دارای چالش هایی هستند